top of page

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מעניק תמיכה כספית לסטודנטים מהמגזר החרדי
שילמדו לתואר הנדסאי או בלימודי מכינה טכנולוגית.
לשם קבלת המלגה על הסטודנטים לעמוד בקריטריונים ובכפוף למבחן תי”ל.

לפרטים נוספים

תודה!

bottom of page