top of page

יום פתוח

יום חמישי, 27.5 בין השעות 13:00 - 19:00

זו ההזדמנות שלך לפגוש את ראשי המסלולים, המרצים והסטודנטים

של המכללה.

במהלך היום, במפגשים של פנים מול פנים, יינתן מענה לכל השאלות,

החששות והסיבות מדוע לבחור במכללת כנרת.

Anchor 1
bottom of page